Skaffa pooltak

Skaffa pooltak

Att äga din egen pool ger dig mycket frihet, inte minst är förmågan att hoppa in och ut ur det kalla vattnet när du vill. Men när årstiderna förändras och vädret tar en tur till det värre, kan den poolen bli ett meningslöst slöseri med utomhusutrymme.

Att investera i ett högkvalitativ pooltak kommer inte bara att hålla skräp borta från din pool utan oxå skydda badaren från regn och snö, men de hjälper också poolägare på många andra kända sätt. Här är några fördelar med en pooltak:

1. Minskad kemisk användning

Om du har ägt en pool under en längre tid vet du det konstanta arbetet med kemikalier för att hitta rätt balans. För mycket och din pool kan orsaka irritation i dina ögon och mun, men för låga halter kan orsaka grumlighet i vattnet på grund av bakterier. Att ständigt strumpa upp på rätt poolkemikalier och testpaket är också en stor kostnad för poolägare, men att lägga till en poolhölje kommer att minska exponeringen för fosfater, föroreningar som kan komma in i din pools vatten och minska behovet av kemikalier.

2. Skapa ett uteserverings-utrymme året runt

Att kasta ett tält eller en bit duk över din pool kommer inte hålla er varma under de kalla månaderna, men med ett anpassat hölje med ett elsystem, VVS-kapacitet och ökad isolering kommer att hålla skadliga UV-strålar ute och varm luft. Många tillverkare kan erbjuda anpassade varumärkes- och färgalternativ, så din spänningsduk-bassäng kan enkelt blandas i ditt hem befintliga estetik istället för att klä ut som en öm tum. Poolhyllor med breda dörrar och fönsterpaneler kan bli året runt armaturer i din bakgård, vilket ger nyans för lite och starkt solljus för badaren.

3. Förbättra er hälsa

Med året runt tillgång till en pool i din egen bakgård, konditionsträna på en av de bästa sätten året om! Och eftersom du kommer att träna vid samma temperaturer varje dag, kommer din kropp inte att behöva anpassas varje gång du tar ett dopp. Att frigöra muskelspänningar, minska stress och förbättra cirkulationen är alla fördelar med vattenövningar, så att hålla din pool tillgänglig året runt kan vara ett bra steg för din hälsa.

4. Minska er risk för skador

Det kan bli mycket halt runt omkring poolen. Och då är risken stor att de kommer ske diverse skador på personer runtomkring.Ett säkert pooltak åt er pool så hjälper det till att förebygga olyckor. Eftersom ert pooldäck kommer att täckas och uppvärmas kommer det inte att finnas några isiga, hala områden runt din pool under vintermånaderna.

5. Förbättra din säkerhet

Om du täcker din pool håller du borta skräp och kallt väder, men ett pooltak kommer också att hålla bort vilda djur och insekter från att smutsa ner, skada er pool eller fastna er pool och drunkna. Samma gäller för inkräktare i din trädgård – ett pooltak utrustad med egna säkerhetsmöjligheter eller kopplat i ditt hem befintliga system kommer att förhindra obehörig åtkomst och varna dig för oönskade gäster i din trädgård.

Självklart behöver ni en pool-värmare, om du inte bor i Spanien, där kan kostnaden bli mycket högre om ni ute har ”isolerat” från yttre kyla. Om du också använder en solpaneler eller liknande kan ni dra ner ytterligare på era kostnader.

Så skaffa pooltak idag för

  • Bättre Miljö.
  • Slösa inte bort uteplatsen.
  • Möjlighet till bättre hälsa.
  • Mindre risk för skador.
  • Bättre säkerhet.

Olika uppvärmningsalternativ

Värmepumpar används som ett komplement eller alternativ till andra former av uppvärmning. Det blir mer och mer vanligt att man byter utan den klassiska oljeeldade pannan mot mer ekonomiska och miljövänliga alternativ. En del väljer att installera en pelletsbrännare, som fungerar genom att förbränna bränslet pellets, som är hårt sammanpressat sågspån till små ampuller. Denna lösning är visserligen sufficient nog men det är en hel del arbetsbörda man utsätter sig för då man tvingas hantera leveranser av pellets som i sig väger en hel del. Man måste också kontinuerligt ansvara för tillförseln av pellets till själva brännaren, även om det finns konstruktioner som gör att man inte behöver fylla på särskilt ofta. Ett annat alternativ till värmepumpen är solcellsenergi. Denna form av uppvärmning är fortfarande i sin vagga, och är sannerligen ännu inte ekonomiskt hållbar för medelsvenssons fastigheter. Utveckling inom detta område pågår dock kontinuerligt och det finns förhoppningar om att man i framtiden kommer att kunna försörja både uppvärmnings och elektricitetsbehov genom detta förfarande. Tanken är att man ska kunna kombinera effektiva solcellsplattor som monteras på hustaken med kraftfulla batterier som kan lagra solcellsenergin för användning även när solen inte skiner.

Trots att utvecklingen i solcellsindustrin går framåt med stormsteg är det i dagsläget enda ekonomiskt fördelaktiga alternativet olika slags värmepumpar. Det finns en uppsjö olika modeller och typer vars största skillnader är vilken drivkälla de får sin energi från. De billigaste utnyttjar uteluften genom att utvinna värme från den för att sedan leda den vidare till husets värmesystem. Olika modeller är anpassade till olika värmesystem, exempelvis finns det en modell som är specialanpassad för vattenburna värmesystem. Det finns även en som är smart konstruerad på grund av att den återför värme som är påväg ut från ventilationssystemet till husets värmesystem. De mer avancerade och således mer påkostade varianterna är framförallt sjövattenvärmepump, som endast lämpar sig om man bor nära ett vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret. En annan av de mer avancerade och dyra pumparna utgörs av bergvärmepumpen, som hämtar sin värme från grundvattnet. Gemensamt för samtliga pumpar är den interna verksamma processen. För att denna ska fungera krävs fyra huvudsakliga komponenter: strypanordningen, kondensorn, kompressorn och förångaren.

Pumparnas begränsning och vad man bör tänka på vid valet av pump
Trots att en värmepump kan innebära många fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, finns det dock en del begränsningar som man behöver ta i beaktande. Ofta kan värmepumpar inte stå för hela fastighetens uppvärmningsbehov, särskilt under vinterhalvåret då värmebehovet är bra mycket större än under de andra årstiderna. Av denna anledning kan det vara en bra idé att installera en varmvattentank som tar hand om tappvarmvattnets uppvärmning. Tappvarmvattnet är det som kräver mest energi för att värmas upp och lämpar sig därför mycket väl att låta ett alternativt system ta hand om i de mest kritiska lägena. Har man inte ett lika stort uppvärmningsbehov kan det vara mer fördelaktigt att helt enkelt låta elnätet ta hand om den överskjutande delen som värmepumpen inte kan ta hand om. När du ska ta ett beslut angående att införskaffa en värmepump finns det en rad aspekter du behöver beakta. Dessa utgör bland annat vilken effekt, storlek och pris som passar bäst för just ditt specifika hus. Det är också bra att genomföra en återbetalningskalkyl, som går ut på att räkna ut hur lång tid det tar innan investeringen återbetalas genom sparade energiutgifter. Känner man att man inte sitter på kompetensen och kunskapen att fatta alla dessa beslut själv kan man få hjälp av företag som sysslar med att sälja värmepumpar. Det är fördelaktigt då dessa företag har en enorm mängd upparbetad kunskap och erfarenhet inom området, och är vanligtvis mycket villiga att hjälpa till.

Värmepumpar Helsingborg, Ängelholm & Höganäs, Båstad

Vad används truckar till?

Truckar är fordon som används inom många olika industrier och verksamheter. Det primära användningsområdet är som hjälpmedel när man behöver lyfta tunga, stora och otympliga objekt. Inom lager används truckar till att möjliggöra förflyttning av produkterna som lagerförs. I dagens samhälle som är präglat av effektivitetstänk och kostnadsminimering är paketeringen av olika produkter optimerad i form av mycket stora pallar som väger alldeles för mycket för att lyftas för hand. Av denna anledning kommer dessa maskiner väl till pass när det gäller att lasta av tunga pallar och förflytta dessa till den förutbestämda platsen i lagerlokalen. I butikslager är det vanligt att man har mer än en slags truck. Detta beror på att man ofta delar upp lastpallarna i mindre enheter och därför behöver truckar som är avsedda för olika slags laststorlek och vikt. I tyngre industrier är det mycket vanligt att man har en hel flotta av truckar då industriprodukter av alla dess slag oftast väger enormt mycket. Av denna anledning behöver man personal som förflyttas industrikomponenterna både mellan produktionsenheter och från produktionsenheter till lastkajen där lastbilar väntar för vidare transport.

Olika slags truckar
Det finns en mängd olika trucktyper som används till olika slags lasttyper och vikter. Den enklaste typen kallas lyftvagnar och opereras för hand genom att den anställde drar den efter sig. Vanligaste användningsområdet för denna typ är förflyttning av vanliga lastpallar på marknivå. Inom butiker som sysslar med dagligvaruhandel används lyftvagnar flitigt på grund av att de är lätta att operera och att de kan användas ute i butiken utan större problem. Denna funktion är essentiell för att man ska kunna förflytta pallar med varor direkt till den plats i butiken där man ska packa upp det. Ibland använder sig butiken även av mindre lastvagnar i de fall man tycker att lastvagnarna är för klumpiga. Detta kan vara fallet när det finns mycket kunder i butiken och bredden på lastpallar utgör ett problem på grund av att framkomsten i butiken hämmas. För att komma runt problematiken lastar man helt enkelt om pallarna till de mindre lastvagnarna ute på lagret för att sedan köra in varorna i butiken. Låglyftare är en trucktyp som fungerar mycket likt lyftvagnen med skillnaden att den är elektronisk och har således fördelar både i bärkapacitet och hastighet. Primära användningsområdet för denna typ är att lasta pallar på varandra i lagret alternativt lyfta och lasta pallar på lagerhyllorna. Tack vare denna truck kan man således enkelt utnyttja lagrets fulla kapacitet på grund av möjligheten att lasta många pallar på höjden. Nästa truck i ordningen är staplare som används till stapling, dubbelpallshantering, orderplockning och horisontell transport. Lastkapaciteten för denna trucktyp är 2 och lyfthöjden är 6,3 meter.

I de större truckarna sitter man i och kör likt en traktor. På större lager som hanterar mindre varor är den mest använda större trucken den så kallade smalgångstrucken. Denna kännetecknas av att den trots sin storlek och motorkraft är relativt liten och smidig. På så sätt kan den användas till lastning i smala gångar mellan lagerhyllor som de absolut största truckarna inte klarar av. På så sätt är den optimerad för användning av lagerutrymme, då man som företag givetvis vill kunna använda så mycket som möjligt av lagerytan till att lagra produkter och så lite yta som möjligt till gångar. Denna typen av truckar har lyfthöjder upp till 14,8 meter, lastkapacitet upp till 1,5 ton och förmågan att arbeta i smalgångslager ner till 1460 mm. Det finns en uppsjö olika slags truckar utöver de som ovan nämnts. Om man som företagare är i behov är det därför bäst i att rådfråga truckförsäljare angående vilka slags truckar som passar bäst

Truckar

Välj rätt lampa för rätt ljus.

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller belysning i allmänna miljöer? Detta är en ganska vid och viktig fråga eftersom många tar ljuset för givet. Och visst är det en självklarhet att det ska vara ljust i lokalerna men någon måste ta på sig detta projekt, att planera in de olika ljuskällorna redan i ett tidigt stadie. När man pratar om belysning till vårdcentraler, bibliotek, skolor, köpcentrum med mera så är det främst lysrör man tänker på. Det vill säga en ljuskälla som ger sken åt ett större område än vad en vanlig lampa gör. Det är lätt att missta sig och tänka att det löser sig, vi sätter upp lite lysrör i taket och sen är det löst, men riktigt så enkelt är det inte och framförallt kan det bli ganska kostsamt. Ni har säkert själva märkt när ni besökt olika köpcentra eller något väntrum att man blir ganska påverkad av ljuset. Vissa typer av belysning är så pass påträngande att man får huvudvärk, blir trött eller till och med lite snurrig. Så blir det om man väljer en budget variant. Sen finns det lampor som ger ett lugnt och nästan sövande ljus, detta kanske kan passa in i somliga miljöer men definitivt inte i alla. Om man tittar på en skola och ett kapprum jämfört med ett klassrum. I kapprummet ska det vara ordentligt upplyst så att eleverna lätt hittar sina skor och kläder och dessutom underlättar det för den som ska städa, så det blir ordentligt rent. Om vi istället tittar in i klassrummet så krävs där en helt annan typ av ljussättning. Här är det viktigt att bänkarna är rikligt belysta på ett sätt som gör att ljuset inte speglar sig i boken eller att personen i fråga inte blir bländad. För den som står längst fram i rummet ska ljuset också kännas behagligt och mjukt för ögonen. En stark rekommendation är även att använda sig av belysning i rummets hörn, detta för att ge rummet lite mer liv. I ett stort och öppet rum kan ljuset lätt kännas kallt och stelt. Detta kan man motverka genom att plocka ner lamporna lite, nu menar jag inte bokstavligen utan rent visuellt arbeta med belysningen på ett lägre plan. Genom att sätta in små bordslampor och golvlampor så blir inte takbelysningen så distinkt. På samma sätt som man kan göra i en vanlig hemmamiljö så kan man arbeta med att gömma lampor för att skapa en värme i rummet. Om man vill hitta riktigt snygga lampor så kan man besöka vår webbutik, vi utlovar snabb leverans och blir resultatet inte som önskat kan vi erbjuda ett besök i era lokaler för att hjälpa till att guida er i belysnings djungeln. Man kan få låna olika typer av lampor och ljuskällor för att testa sig fram till det som fungerar bäst just i detta specifika tillfälle. Tveka inte att höra av er med frågor eller funderingar, vi har arbetat med belysning i många herrans år och vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter.

Ett pålitligt företag när det är renovering på gång.

Äntligen har vi fått vårt hem renoverat utav Foxor Bygg. Vi började med att göra massa offert förfrågningar runt om på internet. Ungefär tio olika byggföretag valde att höra av sig till oss och boka in ett möte. En utav dessa var Foxor bygg som vi fick ett bra intryck utav redan när han ringde. Dom är trevliga och personliga och kan verkligen sin sak. När dem kom ut till oss och gick igenom vårt projekt så påpekade dem massvis med saker som vi inte tänkt på. När andra påpekade saker som gjorde att det skulle bli dyrare, påpekade Foxor saker som skulle underlätta för dem så vi kunde hålla nere kostnaden.

ROT-avdraget hade vi ingen större koll på innan vi påbörjade renoveringen. Byggföretaget vi anlitade var väldigt noga med att vi skulle förstå hur allt funkade och att det skulle bli rätt. Vi satt i ungefär två timmar och bara gick igenom hur det funkade med ROT som vi använde men dem berättade även om RUT.

byggbild

Vi fick även massvis med referenser som vi kunde ringa innan vi påbörjade renoveringen. Utöver alla dessa referenser vi fick så gick vi även in på deras hemsida och tittade lite där. Väl inne på foxor.se så såg vi flera andra projekt där vi valde att ringa upp kunderna utan Foxors medgivande. Även här blev vi positivt överraskade då samtliga var oerhört nöjda med arbetet som utförts.

Det hela startade med att vi skulle renovera vårt badrum. Vi fick bra kontakt med företaget och vi fick se alla behörigheter och ringa referenser så blev dem det självklara valet för oss. När vi väl blev klara med badrumsrenoveringen så kunder vi inte stanna. Vi valde då att anlita Foxor Bygg ytterligare en gång för en köksrenovering. Vi köpte då vårt kök på Sparkök i Malmö och lät sedan Foxor sätta i det. Något vi inte tänkt på är att ett nytt kök kräver mer än bara ett nytt kök för att det ska bli bra. Personalen på byggföretaget förklarade för oss att ett kök med ett gammalt golv och sunkiga tapeter är meningslöst. Då Foxor bygg inte ville göra jobbet om vi inte valde att renovera hela köket så tog vi in nya offerter igen. Efter att vi träffat mängder med byggföretag ifrån Skåne så såg vi att offerten vi fått utav Foxor på en total renovering låg på samma som vi fick utav dem andra bygg företagen på bara en liten renovering.

Vi kan inget annat än vart rekommendera Foxor bygg till alla som ska renovera men ha tummen mitt i handen.

Foxor bygg är ett byggföretag skåne

En ljusare vardag

Nu när det är höst och vinter så är det väldigt skönt att ha bra med belysning i sitt hus. Under den långa mörka vintern så är det inte mycket annat som hjälper. Det finns så himla många typer av belysning, det är inte alltid en traditionell lampa som är lösningen. För att det ska bli mysigt så kan man använda sig av dolda lampor som man kan fälla in i bokhyllor, under trappor, bakom tv apparaten eller bakom en byrå eller något annat föremål i hemmet. Genom att gömma lamporna så blir det ett dovt och stämningsfullt ljus. När man är klar med stämningsbelysningen så kan man ta tag i det övriga. Med det övriga menar man taklampor, golvlampor, bords – och fönster- lampor. Det är väldigt trevligt att placera en lampa över varje bord försök gärna använda er av trevliga färger så det blir som en färgklick ovanför bordet. Ett riktigt bra tips är att sätta en dimmer på lampan, på så sätt kan man anpassa ljuset efter behov. Om man sitter och arbetar vid bordet vill man ha ett skarpt ljus och om man har en middagsbjudning vill man kanske hellre ha ett mer dovt ljus. I vardagsrummet blir det en skön stämning om man har någon golvlampa, de finns i en mängd olika modeller.

lampa12

Vill man kunna sitta i soffan eller fåtöljen och läsa kan det vara bra med en lampa som kan riktas mot boken så att det inte stör de övriga i vardagsrummet som kanske vill titta på tv. Att arbeta med belysning i sitt hem gör väldigt stor skillnad på hur ens bostad upplevs. Det kan vara ganska klurigt att få till det på rätt sätt. Känner man att det är svårt att klara av det på egen hand så finns det faktiskt utbildade inredare som kan hjälpa en. Ett billigare alternativ är att införskaffa lite belysningsböcker, i dessa kan man få mycket idéer och tips. Försök att använda lågenergilampor i så stor utsträckning som möjligt. Dessa lampor kostar lite mer än de vanliga glödlamporna men de har desto längre hållbarhet och dessutom är de mycket bättre och snällare för miljön.

Om ni har gamla lampor där hemma som ni tröttnat på så skulle jag vilja rekommendera er att byta ut lampskärmarna mot lite nyare och trendigare skärmar, det gör väldigt stor skillnad och helt plötsligt känns det som en helt ny lampa. Något som är ett trevligt inslag är spotlights och de bästa rummen att placera dessa i är i hallen och i badrummet. Det är skönt att kunna skruva ner ljuset i badrummet på kvällen så att ögonen inte får en chock när man går upp på toaletten mitt i natten. I hemmets belysning är det trevligt att utöver de elektriska lamporna använda sig av traditionella levande ljus, tänk på att aldrig lämna ett levande ljus obevakat eller tillsammans med barn. Då kan det snabbt hända en olycka. En nyhet på marknaden är elektriska värmeljus, kanske inte världens finaste men i en liten lykta så ser man ingen skillnad.