Olika uppvärmningsalternativ

Värmepumpar används som ett komplement eller alternativ till andra former av uppvärmning. Det blir mer och mer vanligt att man byter utan den klassiska oljeeldade pannan mot mer ekonomiska och miljövänliga alternativ. En del väljer att installera en pelletsbrännare, som fungerar genom att förbränna bränslet pellets, som är hårt sammanpressat sågspån till små ampuller. Denna lösning är visserligen sufficient nog men det är en hel del arbetsbörda man utsätter sig för då man tvingas hantera leveranser av pellets som i sig väger en hel del. Man måste också kontinuerligt ansvara för tillförseln av pellets till själva brännaren, även om det finns konstruktioner som gör att man inte behöver fylla på särskilt ofta. Ett annat alternativ till värmepumpen är solcellsenergi. Denna form av uppvärmning är fortfarande i sin vagga, och är sannerligen ännu inte ekonomiskt hållbar för medelsvenssons fastigheter. Utveckling inom detta område pågår dock kontinuerligt och det finns förhoppningar om att man i framtiden kommer att kunna försörja både uppvärmnings och elektricitetsbehov genom detta förfarande. Tanken är att man ska kunna kombinera effektiva solcellsplattor som monteras på hustaken med kraftfulla batterier som kan lagra solcellsenergin för användning även när solen inte skiner.

Trots att utvecklingen i solcellsindustrin går framåt med stormsteg är det i dagsläget enda ekonomiskt fördelaktiga alternativet olika slags värmepumpar. Det finns en uppsjö olika modeller och typer vars största skillnader är vilken drivkälla de får sin energi från. De billigaste utnyttjar uteluften genom att utvinna värme från den för att sedan leda den vidare till husets värmesystem. Olika modeller är anpassade till olika värmesystem, exempelvis finns det en modell som är specialanpassad för vattenburna värmesystem. Det finns även en som är smart konstruerad på grund av att den återför värme som är påväg ut från ventilationssystemet till husets värmesystem. De mer avancerade och således mer påkostade varianterna är framförallt sjövattenvärmepump, som endast lämpar sig om man bor nära ett vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret. En annan av de mer avancerade och dyra pumparna utgörs av bergvärmepumpen, som hämtar sin värme från grundvattnet. Gemensamt för samtliga pumpar är den interna verksamma processen. För att denna ska fungera krävs fyra huvudsakliga komponenter: strypanordningen, kondensorn, kompressorn och förångaren.

Pumparnas begränsning och vad man bör tänka på vid valet av pump
Trots att en värmepump kan innebära många fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, finns det dock en del begränsningar som man behöver ta i beaktande. Ofta kan värmepumpar inte stå för hela fastighetens uppvärmningsbehov, särskilt under vinterhalvåret då värmebehovet är bra mycket större än under de andra årstiderna. Av denna anledning kan det vara en bra idé att installera en varmvattentank som tar hand om tappvarmvattnets uppvärmning. Tappvarmvattnet är det som kräver mest energi för att värmas upp och lämpar sig därför mycket väl att låta ett alternativt system ta hand om i de mest kritiska lägena. Har man inte ett lika stort uppvärmningsbehov kan det vara mer fördelaktigt att helt enkelt låta elnätet ta hand om den överskjutande delen som värmepumpen inte kan ta hand om. När du ska ta ett beslut angående att införskaffa en värmepump finns det en rad aspekter du behöver beakta. Dessa utgör bland annat vilken effekt, storlek och pris som passar bäst för just ditt specifika hus. Det är också bra att genomföra en återbetalningskalkyl, som går ut på att räkna ut hur lång tid det tar innan investeringen återbetalas genom sparade energiutgifter. Känner man att man inte sitter på kompetensen och kunskapen att fatta alla dessa beslut själv kan man få hjälp av företag som sysslar med att sälja värmepumpar. Det är fördelaktigt då dessa företag har en enorm mängd upparbetad kunskap och erfarenhet inom området, och är vanligtvis mycket villiga att hjälpa till.

Värmepumpar Helsingborg, Ängelholm & Höganäs, Båstad