Truckar är fordon som används inom många olika industrier och verksamheter. Det primära användningsområdet är som hjälpmedel när man behöver lyfta tunga, stora och otympliga objekt. Inom lager används truckar till att möjliggöra förflyttning av produkterna som lagerförs. I dagens samhälle som är präglat av effektivitetstänk och kostnadsminimering är paketeringen av olika produkter optimerad i form av mycket stora pallar som väger alldeles för mycket för att lyftas för hand. Av denna anledning kommer dessa maskiner väl till pass när det gäller att lasta av tunga pallar och förflytta dessa till den förutbestämda platsen i lagerlokalen. I butikslager är det vanligt att man har mer än en slags truck. Detta beror på att man ofta delar upp lastpallarna i mindre enheter och därför behöver truckar som är avsedda för olika slags laststorlek och vikt. I tyngre industrier är det mycket vanligt att man har en hel flotta av truckar då industriprodukter av alla dess slag oftast väger enormt mycket. Av denna anledning behöver man personal som förflyttas industrikomponenterna både mellan produktionsenheter och från produktionsenheter till lastkajen där lastbilar väntar för vidare transport.

Olika slags truckar
Det finns en mängd olika trucktyper som används till olika slags lasttyper och vikter. Den enklaste typen kallas lyftvagnar och opereras för hand genom att den anställde drar den efter sig. Vanligaste användningsområdet för denna typ är förflyttning av vanliga lastpallar på marknivå. Inom butiker som sysslar med dagligvaruhandel används lyftvagnar flitigt på grund av att de är lätta att operera och att de kan användas ute i butiken utan större problem. Denna funktion är essentiell för att man ska kunna förflytta pallar med varor direkt till den plats i butiken där man ska packa upp det. Ibland använder sig butiken även av mindre lastvagnar i de fall man tycker att lastvagnarna är för klumpiga. Detta kan vara fallet när det finns mycket kunder i butiken och bredden på lastpallar utgör ett problem på grund av att framkomsten i butiken hämmas. För att komma runt problematiken lastar man helt enkelt om pallarna till de mindre lastvagnarna ute på lagret för att sedan köra in varorna i butiken. Låglyftare är en trucktyp som fungerar mycket likt lyftvagnen med skillnaden att den är elektronisk och har således fördelar både i bärkapacitet och hastighet. Primära användningsområdet för denna typ är att lasta pallar på varandra i lagret alternativt lyfta och lasta pallar på lagerhyllorna. Tack vare denna truck kan man således enkelt utnyttja lagrets fulla kapacitet på grund av möjligheten att lasta många pallar på höjden. Nästa truck i ordningen är staplare som används till stapling, dubbelpallshantering, orderplockning och horisontell transport. Lastkapaciteten för denna trucktyp är 2 och lyfthöjden är 6,3 meter.

I de större truckarna sitter man i och kör likt en traktor. På större lager som hanterar mindre varor är den mest använda större trucken den så kallade smalgångstrucken. Denna kännetecknas av att den trots sin storlek och motorkraft är relativt liten och smidig. På så sätt kan den användas till lastning i smala gångar mellan lagerhyllor som de absolut största truckarna inte klarar av. På så sätt är den optimerad för användning av lagerutrymme, då man som företag givetvis vill kunna använda så mycket som möjligt av lagerytan till att lagra produkter och så lite yta som möjligt till gångar. Denna typen av truckar har lyfthöjder upp till 14,8 meter, lastkapacitet upp till 1,5 ton och förmågan att arbeta i smalgångslager ner till 1460 mm. Det finns en uppsjö olika slags truckar utöver de som ovan nämnts. Om man som företagare är i behov är det därför bäst i att rådfråga truckförsäljare angående vilka slags truckar som passar bäst

Truckar